Αξεσουάρ Σύνδεσης
& Διάφορα Εξαρτήματα

Τα αξεσουάρ σύνδεσης και στεγάνωσης πολυκαρμπονικών & ακρυλικών περιλαμβάνουν:

Προφίλ σύνδεσης τύπου Η,F & U καθώς και προφίλ γωνιάσεως, συστήματα αλουμινίου, ουδέτερη σιλικόνη και κόλλα για μοντάρισμα και στεγανοποίηση, ταινίες αλουμινίου, τρυπανόβιδες, ροδέλες με τσιμούχα, τρυπανόβιδες, στριφώνια και μεταλλικές ροδέλες.

Next project