Καθρέπτες Ακρυλικοί & Δρόμου

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από χρωματιστούς καθρέπτες σε διαστάσεις 2,05 x 3,05 mm, 2,05 x 1,52 mm, 1,02 x 3,05 mm, 2,05 x 1,01 mm με πάχη 2 έως 3 mm.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ: Υπάρχουν ακρυλικοί καθρέπτες εσωτερικού χώρου σε 30 cm, 40 cm, 50 cm, ημισφαιρικοί σε 60 cm και εξωτερικού χώρου σε 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 40 x 60 cm, 60 x 80 cm.

 

Next project