Αναλόγια Ομιλιών (Podium)

Ακρυλικό Podium διαφανές σε απλό και μοντέρνο σχεδιασμό με υποδοχή για μικρόφωνο. Χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία, εκθέσεις, συνέδρια.

Διατίθενται οι παρακάτω κωδικοί:
ΚΩΔ. 8001 με διαστάσεις 40 x 55 x 115
ΚΩΔ. 8002 με διαστάσεις 45 x 56 x 125
ΚΩΔ. 8003 με διαστάσεις 42 x 56 x 125
ΚΩΔ. 8008 με διαστάσεις 42 x 57 x 120

Next project